Dostępność
youTube
FB

Stan zapasu krwi RhD (+) plus

A RhD plus średni stan B RhD plus średni stan AB RhD plus średni stan 0 RhD plus niski stan

Stan zapasu krwi RhD (-) minus

A RhD minus brakujący stan B RhD minus średni stan AB RhD minus średni stan 0 RhD minus brakujący stan

Wykonanie badań 

 

Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

                     we Wrocławiu                   

Informujemy, że w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisz we Wrocławiu

w Terenowym Oddziale w Głogowie ul. Kościuszki 15

można wykonać badanie grupy krwi

w trybie planowym – odbiór wyniku

od najbliższego wtorku po pobraniu próbki

cena badania wraz z pobraniem   29 zł

w trybie pilnym – odbiór wyniku

po 48 godz. od pobrania próbki

cena badania wraz z pobraniem   43 zł

wyrabiamy  również Identyfikacyjne Karty z Grupą Krwi 

cena Krew Karty 65 zł

badania wykonujemy od poniedziałku do piątku 

w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 16:30

od wtorku do czwartku  od 7:00 do 14:35

piątek od 7:00 do 15:30


Pilnie potrzebna krew !!! 

 

PILNIE POTRZEBNA KREW !!!

 

 

Kropelki na naszej stronie internetowej wskazują, iż maleją zapasy krwi w naszym Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy wszystkich kandydatów na dawców i dawców krwi do oddawania krwi w siedzibie Centrum, w naszych Terenowych Oddziałach Terenowych w Legnicy, Lubinie i Głogowie oraz na naszych wyjazdowych akcjach pobierania krwi: http://www.rckik.wroclaw.pl/akcje-wyjazdowe.html

 

 


 

 

 

 

.

 

Serdecznie zapraszamy !


OSOCZE 

INFORMACJA

Od 12 stycznia 2017 r

                     pobieramy osocze metoda plazmaferezy

Metoda pobierania :

 

 

Ø  Pobieramy osocza w ilości 650 ml

Ø  Czas oddania ok. 50 min

Ø  Częstotliwość oddawania: nie częściej niż co 2 tygodnie

Ø  W ciągu jednego roku objętość pobranego osocza nie może przekroczyć

            25 litrów (mężczyźni) i 15 litrów (kobiety)

Ø  Waga ciała nie powinna być niższa niż 60 kg

Ø  Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej

co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej.

 

Chętnych na plazmaferezę prosimy o umawianie telefoniczne ( 76/8314548 ) terminu i godziny.

Zabieg oddania osocza trwa ok. 40 min. Dawca może oddawać osocze co 2 tygodnie, ale z przerwą co najmniej 1 miesiąc od oddania krwi pełnej. Zapraszamy.