Dostępność
youTube
FB

VI Edycja Pokonamy Smoka

              PROJEKT  EDUKACYJNY, PROMUJĄCY  IDEĘ HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

                    WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GŁOGOWIE

                                                           AKCJA

                                   „WSPÓLNIE POKONAMY SMOKA”                                                          

                                                        VI edycja

                                                                                                         Pod patronatem

                                                                                           Starosty Powiatu Głogowskiego

                      we współpracy z

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  

Terenowy Oddział w Głogowie

                      i szkołami ponadgimnazjalnymi w Głogowie.

Celem projektu jest promowanie idei Krwiodawstwa wśród młodzieży

ponadgimnazjalnej oraz uświadamianie wszystkim osobom potrzeby

                               dzielenia się najcenniejszym darem

                                                     KRWIĄ

                              Punkt kulminacyjny akcji

                   Grupowe oddawanie krwi, odbędzie się

                              4 października 2017 roku

                    w Technikum nr 6 (sala gimnastyczna)

                       ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

             Rejestracja dawców odbędzie się w godzinach

                                 od 11:00 do 14:00

                                 Czekamy na Was