Dostępność
youTube
FB

Akcja oddawania krwi w Polkowicach

                                          DRODZY KRWIODAWCY !

                       W dniu 11 marca 2017 r. w Parku Miejskim w Polkowicach na ul. Dąbrowskiego 1.

     Klub PCK HDK  " Miedziana Kropla Krwi " O/ZG Rudna  wraz z RCKiK we Wrocławiu O/T w Głogowie

                                                      zorganizowali pobór krwi w Krwiobusie.

                                        Krwe można będzie oddać od godz. 11:30 do 14;30

                                                                                                                                   Serdecznie zapraszamy

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania oddaj krew