Dostępność
youTube
FB

22-26 listopada dni Honorowego Krwiodawstwa

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi,

wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK a także pracownikom publicznej służby krwi,

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych.

Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom,

chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa.

 

                                                                                                  życzy Kierownik TO w Głogowie

                                                                                                   Teresa Hrynacz z pracownikami