Dostępność
youTube
FB

Szkolenia lekarzy stażystów

Regulamin szkolenia dla lekarzy stażystów organizowanego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu