Dostępność
youTube
FB

Prelekcje dla szkół

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oferuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia i okolic bezpłatne przeprowadzenie zajęć z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Głównym celem zajęć jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wzmocnienie świadomości społecznej młodego pokolenia odnośnie znaczenia krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.
Spotkania skierowane są do młodzieży dolnośląskich szkół, dla której ukończenie osiemnastego roku życia otwiera perspektywę przyłączenia się do grona honorowych dawców krwi. Chcemy, by takie wartości jak chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi czy otwartość na potrzeby innych były bliskie młodemu pokoleniu.
Zajęcia mają charakter 45 minutowej prelekcji, podczas której pragniemy zapoznać młodzież z zasadami funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz zachęcić do aktywnego udziału w krwiodawstwie. Pracownik RCKiK wyjaśni czym jest krew, jakie są jej funkcje i składniki. Przedstawi zalety i przeciwwskazania do oddawania krwi oraz objaśni na czym polegają różne rodzaje donacji. Młodzież zostanie zapoznana z procedurą oddawania krwi, poczynając od wstępnej kwalifikacji dawcy, następnie krok po kroku z całą drogą, jaką każdy dawca musi przebyć, aby jego krew dotarła do chorego. Postaramy się również rozwiać obawy i obalić krążące w społeczeństwie mity związane z honorowym oddawaniem krwi.

Zachęcamy i zapraszamy!

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 71 371 58 19 lub 601 380 584
e-mail: metorg@rckik.wroclaw.pl