Dostępność
youTube
FB

Ankieta

Szanowni Państwo,
Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielicie się z nami swoimi opiniami i oczekiwaniami. Zebrane odpowiedzi będą dla nas źródłem cennych informacji i wskazówek do zmian.
Ankieta jest anonimowa, jesteśmy jedynie zainteresowani do jakiego typu odbiorców trafiają informacje udostępniane poprzez internet.
Prosimy o podanie następujących informacji
Płeć
kobieta
mężczyzna
Wiek
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
56 i więcej
Wykształcenie
uczeń
student/studentka
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
Skąd Pan(i) czerpie informacje na temat honorowego krwiodawstwa?
prasa
radio
telewizja
internet
ulotki/plakaty/billboardy
prelekcje w szkole/na uczelni
inne
Ile razy oddawał(a) Pan(i) krew w naszym Centrum?
nigdy
jeden raz
2-5 razy
powyżej 5
powyżej 10
Czy życzliwość oraz kompetencje personelu spełniają Pana(i) oczekiwania?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Jeżeli nie, to w którym miejscu "Drogi Dawcy" należy dokonać zmian?
rejestracja
pracownia hematologiczna
gabinet lekarski
sala pobrań
kawiarenka
szatnia
inne
Jakie są Pana(i) propozycje zmian, służące podniesieniu standardu świadczonych przez nas usług?
Jak często korzysta Pan(i) z naszej strony internetowej?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadziej
Czy uważa Pan(i) tą stronę za atrakcyjną wizualnie?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie mam zdania
Czy odpowiada Panu(i) układ informacji?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie mam zdania
Czy odpowiada Panu(i) zakres informacji?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie mam zdania
Czy umieszczone na stronie informacje są według Pana(i) wyczerpujące i zrozumiałe?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie mam zdania
Jakich informacji oczekuje jeszcze Pan(i) na tej stronie?
Jakie upominki promocyjne uważa Pan(i) za najbardziej przydatne i atrakcyjne dla Krwiodawców? Prosimy o trzy propozycje.