Dostępność
youTube
FB


Data: 2019-10-15
Od godziny: 09:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Ochotnicza Stra? Po?arna
Miejscowość: Oborniki ?l?skie
Ulica: Kownackiego 1
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowych
Akcje wyjazdowe RCKiK Wrocław


Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer
Ambulans 2020-08-07 09:00 - 13:00 IMPEL Wroc?aw ?l??na 118
W Pomieszczeniu 2020-08-08 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
Ambulans 2020-08-08 12:00 - 16:00
Ambulans 2020-08-08 12:00 - 16:00 Lotnisko Komorów Leszczynowa 10
Ambulans 2020-08-10 08:30 - 12:00 Hala Sportowa Bierutów Krasi?skiego 3
Ambulans 2020-08-12 12:00 - 16:00 Dworzec G?ówny PKP Wroc?aw Pi?sudskiego 105
Ambulans 2020-08-13 12:00 - 16:00 MAGNOLIA Wroc?aw Legnicka 58
Ambulans 2020-08-14 09:00 - 13:00 Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia O?awa pl. ?w. M. M. Kolbe 1
W Pomieszczeniu 2020-08-17 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2020-08-18 12:00 - 16:00 Rynek Wroc?aw O?awska
W Pomieszczeniu 2020-08-20 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
Ambulans 2020-08-21 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2020-08-22 10:00 - 14:00 Psie Pole Wroc?aw Rynek
W Pomieszczeniu 2020-08-24 10:00 - 14:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Smolec Starowiejska 4b
Ambulans 2020-08-26 12:00 - 16:00 MAGNOLIA Wroc?aw Legnicka 58
Ambulans 2020-08-28 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
Ambulans 2020-08-30 11:00 - 15:00 Hala Sportowa Kobierzyce D?bowa 20
Ambulans 2020-09-01 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2020-09-02 12:00 - 16:00 DWORZEC G?ÓWNY PKP Wroc?aw Pi?sudskiego 105
Ambulans 2020-09-03 09:00 - 12:00 Starostwo Powiatowe Strzelin Kamienna 10
W Pomieszczeniu 2020-09-03 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
W Pomieszczeniu 2020-09-04 08:30 - 12:30 Wroc?awski Park Przemys?owy [Dozamel Sp. z o.o.] Wroc?aw Fabryczna 10
W Pomieszczeniu 2020-09-10 09:30 - 12:30 Hala Sportowa "Arkadia" Góra Szkolna 2
Ambulans 2020-09-11 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
Ambulans 2020-09-12 09:00 - 13:00 PARAFIA MI?OSIERDZIA BO?EGO O?awa Zaciszna 4
W Pomieszczeniu 2020-09-14 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
Ambulans 2020-09-15 09:00 - 12:00 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2020-09-16 08:30 - 12:30 ?migród Rynek
W Pomieszczeniu 2020-09-17 08:30 - 12:00 ZS im. T. Ko?ciuszki w Wo?owie Wo?ów Ko?ciuszki 27
W Pomieszczeniu 2020-09-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2020-09-25 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
Ambulans 2020-10-06 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
W Pomieszczeniu 2020-10-07 08:30 - 12:00 LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE im. M. Kopernika Wo?ów Plac Jana III Sobieskiego 2
W Pomieszczeniu 2020-10-09 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2020-10-10 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
Ambulans 2020-10-12 08:30 - 12:00 Hala Sportowa Bierutów Krasi?skiego 3
W Pomieszczeniu 2020-10-19 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2020-10-20 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
Ambulans 2020-10-23 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
W Pomieszczeniu 2020-11-03 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2020-11-05 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
W Pomieszczeniu 2020-11-07 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2020-11-09 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2020-11-12 09:30 - 12:30 Hala Sportowa "Arkadia" Góra Szkolna 2
W Pomieszczeniu 2020-11-12 09:30 - 13:00 Hala Sportowa "Arkadia" Góra Szkolna 2
W Pomieszczeniu 2020-11-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2020-11-17 09:00 - 12:00 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2020-11-18 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
W Pomieszczeniu 2020-11-19 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2020-11-27 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2020-12-01 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2020-12-03 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
W Pomieszczeniu 2020-12-04 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
Ambulans 2020-12-11 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2020-12-12 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
Ambulans 2020-12-14 08:30 - 12:00 Hala Sportowa Bierutów Krasi?skiego 3
W Pomieszczeniu 2020-12-18 08:30 - 12:00 Plebania Ko?cio?a Twardogóra Plac Piastów 1
W Pomieszczeniu 2020-12-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-05-20 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
Ambulans 2021-07-15 08:30 - 12:30 ?migród Rynek
Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Placówka: IMPEL
Miejscowość: Wroc?aw
Ulica: ?l??na 118


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Placówka:
Miejscowość:
Ulica:


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Placówka: Lotnisko
Miejscowość: Komorw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Hala Sportowa
Miejscowość: Bierutw


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Placówka: MAGNOLIA
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Placówka: Rynek
Miejscowość: Wroc?aw
Ulica: O?awska


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 10:00 - 14:00
Placówka: Psie Pole
Miejscowość: Wroc?aw
Ulica: Rynek


Godz. od-do: 10:00 - 14:00
Miejscowość: Smolec


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Placówka: MAGNOLIA
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 11:00 - 15:00
Placówka: Hala Sportowa
Miejscowość: Kobierzyce
Ulica: D?bowa 20


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:30 - 12:30
Miejscowość: Gra
Ulica: Szkolna 2


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa
Ulica: Zaciszna 4


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Placówka:
Miejscowość: ?migrd
Ulica: Rynek


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Hala Sportowa
Miejscowość: Bierutw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 09:30 - 12:30
Miejscowość: Gra
Ulica: Szkolna 2


Godz. od-do: 09:30 - 13:00
Miejscowość: Gra
Ulica: Szkolna 2


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Hala Sportowa
Miejscowość: Bierutw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Placówka:
Miejscowość: ?migrd
Ulica: Rynek