Dostępność
youTube
FB

Akcja krwiodawstwa przy MutliBox w Głogowie

  Zapraszamy do oddania krwi w Krwiobusie . 

               29.02.2020 r.  od 10:00 do 13:00

Będziemy stali krwiobusem na parkingu MutiBox 

                                                        w Głogowie

 

                                            ZAPRASZAMY