Dostępność
youTube
FB

ANKIETA SATYSFAKCJI KRWIODAWCY

ANKIETA SATYSFAKCJI KRWIODAWCY

Szanowni Dawcy, podzielcie się z nami swoimi opiniami i oczekiwaniami.

Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle ważne w ciągłym doskonaleniu naszych procesów.
Ankietę znajdziecie na stronie RCKIK - oddziały terenowe - ANKIETA