Dostępność
youTube
FB

14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa, obchodzonego 14 czerwca,składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi,najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. To dzięki Honorowym Dawcom Krwi każdego dnia ratowane jest życie i zdrowie wielu ludzi, którzy zdani są wyłącznie na ofiarność drugiego człowieka. Składamy podziękowania za Waszą krew, którą bezinteresownie oddajecie biorcom. Dziękujemy także wszystkim osobom, szpitalom i organizacjom za pomoc, jakiej udzielacie w promowaniu idei honorowego krwiodawstwa i w ramach krwiolecznictwa. Jesteśmy dumni z tego, że w Głogowie i okolic wielu mieszkańców dzieli się tak cennym darem jak krew, biorąc udział w akcjach oddawania krwi organizowanych w naszym mieście i okolicach. Życzymy niesłabnącego zapału do kontynuowania tej pięknej idei, abyście mogli być wzorem dla przyszłych pokoleń.

 

 

                                                        Podobny obraz