Dostępność
youTube
FB


Data: 2021-12-16
Od godziny: 08:30
Do godziny: 12:00
Nazwa placówki: Centrum Aktywno?ci Lokalnej
Miejscowość: Milicz
Ulica: Waresiaka 7
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowych
Akcje wyjazdowe RCKiK Wrocław


Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer
Ambulans 2021-10-22 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
Ambulans 2021-10-23 11:00 - 15:00 CH Korona Wroc?aw B. Krzywoustego 126
W Pomieszczeniu 2021-10-25 09:00 - 12:00 Zespó? Elektrociep?owni Wroc?awskich "Kogeneracja" Wroc?aw ?owiecka 24
W Pomieszczeniu 2021-10-26 08:30 - 12:30 ?wietlica Wiejska Jordanów ?l?ski Wroc?awska 5
W Pomieszczeniu 2021-10-27 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
W Pomieszczeniu 2021-11-02 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2021-11-04 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
W Pomieszczeniu 2021-11-08 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2021-11-09 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
W Pomieszczeniu 2021-11-13 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-11-15 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-11-16 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2021-11-17 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-11-18 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-11-19 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-11-23 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
W Pomieszczeniu 2021-11-25 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2021-11-26 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2021-11-29 09:00 - 13:00 Urz?d Miasta i Gminy D?ugo??ka Robotnicza 12
Ambulans 2021-12-03 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2021-12-07 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2021-12-10 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-12-11 09:00 - 13:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2021-12-14 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-12-15 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-12-16 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-12-17 08:30 - 12:00 Plebania Ko?cio?a Twardogóra Plac Piastów 1
W Pomieszczeniu 2021-12-20 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 11:00 - 15:00
Placówka: CH Korona
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Jordanw ?l?ski


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: D?ugo??ka


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica