Dostępność
youTube
FB


Data: 2020-11-04
Od godziny: 08:30
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: ZESP? SZK? PONADGIMNAZJALNYCH
Miejscowość: Ole?nica
Ulica: Wojska Polskiego 67/69
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowych
Akcje wyjazdowe RCKiK Wrocław


Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer
Ambulans 2020-10-25 10:00 - 13:00 Parafia pw. ?wi?tych Aposto?ów Jaczów G?ówna 38
W Pomieszczeniu 2020-11-03 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2020-11-04 08:30 - 13:00 ZESPÓ? SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH Ole?nica Wojska Polskiego 67/69
W Pomieszczeniu 2020-11-05 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
W Pomieszczeniu 2020-11-07 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2020-11-09 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2020-11-10 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2020-11-14 11:00 - 15:00 Centrum Kultury Czasoprzestrze? Wroc?aw Tramwajowa 1
W Pomieszczeniu 2020-11-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2020-11-17 09:00 - 12:00 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2020-11-18 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
W Pomieszczeniu 2020-11-19 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2020-11-20 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2020-11-21 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Smolec Starowiejska 4b
W Pomieszczeniu 2020-11-23 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2020-11-27 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
Ambulans 2020-11-28 10:00 - 14:00 Urz?d Miasta i Gminy D?ugo??ka Robotnicza 12
W Pomieszczeniu 2020-12-01 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2020-12-03 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
W Pomieszczeniu 2020-12-04 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2020-12-09 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2020-12-11 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2020-12-12 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2020-12-15 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2020-12-17 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2020-12-18 08:30 - 12:00 Plebania Ko?cio?a Twardogóra Plac Piastów 1
W Pomieszczeniu 2020-12-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2021-01-05 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
Ambulans 2021-01-10 13:00 - 17:00 WIELKA ORKIESTRA ?WI?TECZNEJ POMOCY O?awa RYNEK
W Pomieszczeniu 2021-01-11 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2021-01-13 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-01-14 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-01-15 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-01-18 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-01-19 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2021-01-22 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2021-02-02 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
Ambulans 2021-02-06 09:00 - 13:00 Hala Sportowa OKR ATOL Ole?nica Kochanowskiego 2
W Pomieszczeniu 2021-02-09 08:30 - 12:00 ZS im. T. Ko?ciuszki w Wo?owie Wo?ów Ko?ciuszki 27
W Pomieszczeniu 2021-02-10 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-02-11 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2021-02-12 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2021-02-13 09:00 - 13:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2021-02-18 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2021-02-19 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-02-20 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-03-02 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2021-03-08 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2021-03-10 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-03-11 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-03-12 08:30 - 12:00 LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE im. M. Kopernika Wo?ów Plac Jana III Sobieskiego 2
W Pomieszczeniu 2021-03-13 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-03-15 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-03-16 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2021-03-19 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-03-26 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2021-03-31 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
W Pomieszczeniu 2021-04-06 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2021-04-10 09:00 - 13:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2021-04-14 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-04-15 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2021-04-16 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-04-17 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-04-19 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-04-23 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
Ambulans 2021-05-04 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2021-05-10 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2021-05-12 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-05-13 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2021-05-14 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-05-17 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-05-18 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2021-05-20 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
Ambulans 2021-05-21 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-05-28 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
Ambulans 2021-05-29 11:00 - 15:00 MotoFrankenstein FG MotoSerce Kondratowice D?uga 38
Ambulans 2021-06-08 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
W Pomieszczeniu 2021-06-09 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-06-10 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2021-06-11 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-06-12 09:00 - 13:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2021-06-17 08:30 - 12:00 ZS im. T. Ko?ciuszki w Wo?owie Wo?ów Ko?ciuszki 27
Ambulans 2021-06-18 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-06-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-06-23 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
Ambulans 2021-07-06 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2021-07-16 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2021-07-17 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
Ambulans 2021-07-20 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2021-07-23 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
Ambulans 2021-07-24 08:00 - 13:00 INTERMARCHE Ole?nica mjr. Henryka Sucharskiego 17
Ambulans 2021-08-03 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
W Pomieszczeniu 2021-08-14 09:00 - 13:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2021-08-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2021-08-19 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
Ambulans 2021-08-20 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2021-09-07 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2021-09-10 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
Ambulans 2021-09-13 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2021-09-16 08:30 - 12:00 ZS im. T. Ko?ciuszki w Wo?owie Wo?ów Ko?ciuszki 27
Ambulans 2021-09-17 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-09-20 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-09-21 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2021-09-24 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2021-10-05 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2021-10-06 08:30 - 12:00 LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE im. M. Kopernika Wo?ów Plac Jana III Sobieskiego 2
W Pomieszczeniu 2021-10-08 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-10-09 09:00 - 13:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2021-10-13 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-10-14 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-10-15 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-10-18 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2021-11-02 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2021-11-08 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2021-11-13 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-11-15 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2021-11-16 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2021-11-17 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-11-18 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-11-19 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-11-23 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
W Pomieszczeniu 2021-11-25 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2021-11-26 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
Ambulans 2021-12-03 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2021-12-07 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2021-12-10 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2021-12-11 09:00 - 13:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2021-12-14 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-12-15 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2021-12-16 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2021-12-20 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Miejscowość: Jaczw
Ulica: G?wna 38


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 13:00
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 11:00 - 15:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Smolec


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 10:00 - 14:00
Miejscowość: D?ugo??ka


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 13:00 - 17:00
Miejscowość: O?awa
Ulica: RYNEK


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 11:00 - 15:00
Miejscowość: Kondratowice
Ulica: D?uga 38


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Placówka: INTERMARCHE
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica