Dostępność
youTube
FB


Data: 2020-11-17
Od godziny: 09:00
Do godziny: 12:00
Nazwa placówki: Trzebnicki Park Wodny "Zdrj" Sp. z o.o.
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowych
Akcje wyjazdowe RCKiK Wrocław


Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer
W Pomieszczeniu 2020-09-25 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
Ambulans 2020-09-26 10:00 - 14:00 Osiedle Widawa Miejskie Centrum Sportu Wroc?aw Kominiarska 68
Ambulans 2020-09-28 09:00 - 13:00 Business Garden Wroc?aw Legnicka 48K
Ambulans 2020-10-01 09:00 - 13:00 Dr. Max Sp. z o.o. Wroc?aw Krzemieniecka 60a
Ambulans 2020-10-02 08:30 - 13:00 Urz?d Gminy Czernica Kolejowa 3
Ambulans 2020-10-06 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
W Pomieszczeniu 2020-10-07 08:30 - 12:00 LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE im. M. Kopernika Wo?ów Plac Jana III Sobieskiego 2
W Pomieszczeniu 2020-10-09 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2020-10-10 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
Ambulans 2020-10-12 09:00 - 13:00 Maco Productions Polonia Sp. z o.o. Wroc?aw Szwajcarska 22
Ambulans 2020-10-13 09:00 - 13:00 Gminny O?rodek Kultury Kostom?oty Rynek 25
Ambulans 2020-10-14 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2020-10-15 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2020-10-16 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2020-10-17 10:00 - 15:00 CH Korona Wroc?aw B. Krzywoustego 126
W Pomieszczeniu 2020-10-19 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2020-10-19 09:00 - 12:00 Zespó? Elektrociep?owni Wroc?awskich "Kogeneracja" Wroc?aw ?owiecka 24
W Pomieszczeniu 2020-10-20 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
Ambulans 2020-10-23 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
W Pomieszczeniu 2020-11-03 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2020-11-04 08:30 - 13:00 ZESPÓ? SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH Ole?nica Wojska Polskiego 67/69
W Pomieszczeniu 2020-11-05 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
W Pomieszczeniu 2020-11-07 09:00 - 13:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2020-11-09 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2020-11-10 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2020-11-12 09:30 - 12:30 Hala Sportowa "Arkadia" Góra Szkolna 2
Ambulans 2020-11-14 11:00 - 15:00 Centrum Kultury Czasoprzestrze? Wroc?aw Tramwajowa 1
W Pomieszczeniu 2020-11-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2020-11-17 09:00 - 12:00 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2020-11-18 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
W Pomieszczeniu 2020-11-19 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2020-11-20 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2020-11-21 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Smolec Starowiejska 4b
W Pomieszczeniu 2020-11-23 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2020-11-27 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2020-12-01 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2020-12-03 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
W Pomieszczeniu 2020-12-04 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2020-12-09 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2020-12-11 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2020-12-12 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2020-12-15 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2020-12-17 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2020-12-18 08:30 - 12:00 Plebania Ko?cio?a Twardogóra Plac Piastów 1
W Pomieszczeniu 2020-12-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 10:00 - 14:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Placówka: Business Garden
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 13:00
Placówka: Urz?d Gminy
Miejscowość: Czernica
Ulica: Kolejowa 3


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Kostom?oty
Ulica: Rynek 25


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 10:00 - 15:00
Placówka: CH Korona
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 13:00
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:30 - 12:30
Miejscowość: Gra
Ulica: Szkolna 2


Godz. od-do: 11:00 - 15:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Smolec


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica