Dostępność
youTube
FB

Stan zapasu krwi RhD (+) plus

A RhD plus niski stan B RhD plus niski stan AB RhD plus wystarczający stan 0 RhD plus niski stan

Stan zapasu krwi RhD (-) minus

A RhD minus niski stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus niski stan 0 RhD minus niski stan