Dostępność
youTube
FB


Data: 2018-08-29
Od godziny: 09:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Dworzec G?wny PKP
Miejscowość: Wroc?aw
Ulica: Pi?sudskiego 105
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowych
Akcje wyjazdowe RCKiK Wrocław


Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer
Ambulans 2019-06-16 11:00 - 15:00 Szko?a Podstawowa Kie?czów Szkolna 3
Ambulans 2019-06-17 11:00 - 15:00 Eurobank Wroc?aw ?w. Miko?aja 2
W Pomieszczeniu 2019-06-18 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
Ambulans 2019-06-18 09:00 - 14:00 Komisariat Policji Chojnów Wojska Polskiego 15
Ambulans 2019-06-21 08:30 - 12:30 Milicz Rynek
Ambulans 2019-06-22 12:00 - 16:00 Wroc?aw PLAC SOLNY
Ambulans 2019-06-23 10:00 - 14:00 Festyn o Puchar Prezydenta Miasta Wroc?awia Wroc?aw Zawalna
W Pomieszczeniu 2019-06-23 13:30 - 16:00 Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II w Domaniowie Domaniów Sportowa 6
W Pomieszczeniu 2019-06-26 09:00 - 12:00 Zespó? Elektrociep?owni Wroc?awskich "Kogeneracja" Wroc?aw ?owiecka 24
W Pomieszczeniu 2019-06-27 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
Ambulans 2019-06-27 12:00 - 15:00 PSS Spo?em G?ogów Obro?ców Pokoju 22
Ambulans 2019-06-28 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
W Pomieszczeniu 2019-06-29 09:00 - 13:00 ?wietlica Wiejska Pustków ?urawski
Ambulans 2019-07-02 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2019-07-04 09:00 - 12:00 Starostwo Powiatowe Strzelin Kamienna 10
Ambulans 2019-07-08 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
Ambulans 2019-07-12 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
Ambulans 2019-07-13 08:30 - 13:30 INTERMARCHE Ole?nica mjr. Henryka Sucharskiego 17
Ambulans 2019-07-16 09:00 - 12:00 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2019-07-24 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
W Pomieszczeniu 2019-07-26 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
Ambulans 2019-08-06 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
W Pomieszczeniu 2019-08-10 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
Ambulans 2019-08-12 08:30 - 12:00 Hala Sportowa Bierutów Krasi?skiego 3
Ambulans 2019-08-17 10:00 - 14:00 Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia O?awa pl. ?w. M. M. Kolbe 1
W Pomieszczeniu 2019-08-19 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2019-08-20 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2019-08-23 08:30 - 12:30 Wroc?awski Park Przemys?owy [Dozamel Sp. z o.o.] Wroc?aw Fabryczna 10
Ambulans 2019-08-30 09:00 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
Ambulans 2019-09-03 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
W Pomieszczeniu 2019-09-05 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
Ambulans 2019-09-06 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2019-09-09 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2019-09-12 09:30 - 12:30 Hala Sportowa "Arkadia" Góra Szkolna 2
W Pomieszczeniu 2019-09-13 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
Ambulans 2019-09-14 09:00 - 13:00 PARAFIA MI?OSIERDZIA BO?EGO O?awa Zaciszna 4
W Pomieszczeniu 2019-09-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2019-09-17 09:00 - 12:00 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2019-09-18 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
W Pomieszczeniu 2019-09-19 08:30 - 12:00 ZS im. T. Ko?ciuszki w Wo?owie Wo?ów Ko?ciuszki 27
W Pomieszczeniu 2019-09-27 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2019-10-01 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2019-10-11 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2019-10-12 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
Ambulans 2019-10-14 08:30 - 12:00 Hala Sportowa Bierutów Krasi?skiego 3
W Pomieszczeniu 2019-10-15 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2019-10-16 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2019-10-17 08:30 - 12:00 LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE im. M. Kopernika Wo?ów Plac Jana III Sobieskiego 2
W Pomieszczeniu 2019-10-17 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2019-10-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
Ambulans 2019-10-25 09:00 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
W Pomieszczeniu 2019-11-05 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2019-11-07 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
W Pomieszczeniu 2019-11-12 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2019-11-12 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2019-11-13 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2019-11-14 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
W Pomieszczeniu 2019-11-14 09:30 - 12:30 Hala Sportowa "Arkadia" Góra Szkolna 2
W Pomieszczeniu 2019-11-18 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2019-11-18 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
Ambulans 2019-11-19 09:00 - 12:00 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2019-11-20 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
Ambulans 2019-11-22 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2019-11-29 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2019-12-03 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2019-12-06 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 2/4
Ambulans 2019-12-09 08:30 - 12:00 Hala Sportowa Bierutów Krasi?skiego 3
W Pomieszczeniu 2019-12-13 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2019-12-14 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2019-12-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2019-12-17 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2019-12-18 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2019-12-19 09:00 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
W Pomieszczeniu 2019-12-19 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Godz. od-do: 11:00 - 15:00
Miejscowość: Kie?czw
Ulica: Szkolna 3


Godz. od-do: 11:00 - 15:00
Placówka: Eurobank
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 09:00 - 14:00
Miejscowość: Chojnw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Placówka:
Miejscowość: Milicz
Ulica: Rynek


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Placówka:
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 10:00 - 14:00
Miejscowość: Wroc?aw
Ulica: Zawalna


Godz. od-do: 13:30 - 16:00
Miejscowość: Domaniw
Ulica: Sportowa 6


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 12:00 - 15:00
Placówka: PSS Spo?em
Miejscowość: G?ogw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Pustkw ?urawski
Ulica:


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 13:30
Placówka: INTERMARCHE
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Hala Sportowa
Miejscowość: Bierutw


Godz. od-do: 10:00 - 14:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 09:30 - 12:30
Miejscowość: Gra
Ulica: Szkolna 2


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: O?awa
Ulica: Zaciszna 4


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Hala Sportowa
Miejscowość: Bierutw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 09:30 - 12:30
Miejscowość: Gra
Ulica: Szkolna 2


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Hala Sportowa
Miejscowość: Bierutw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw