Dostępność
youTube
FB

Zmiany w taryfie przewozowej Komunikacji Miejskiej w Głogowie

            Drodzy Krwiodawcy od 27 października 2016 r.

zostały wprowadzone zmiany w taryfie przewozowej Komunikacji Miejskiej w Głogowie.

Honorowym dawcom krwi zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą dla darmowych przejazdów wymagane jest w przypadku kobiet oddanie ponad 10 litrów krwi, natomiast w przypadku mężczyzn ponad 15 litrów krwi.

Zapraszamy !!!Dawca legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Głogowie(  godz. 7-14) , zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz potwierdzenie ilości oddanej krwi, okazanym wraz z dokumentem tożsamości – będzie miał wyrobioną  Głogowską Kartę Miejską. 

W/w kartę można wyrobić w punkcie MPK , które mieści sie na dworcu PKP, oprócz zaświadczenia z krwiodawstwa należy mieć przy sobie małe zdjęcie oraz dowód osobisty.

UWAGA!

Głogowska Karta Miejska jest ważna tylko z dowodem osobistym!