Dostępność
youTube
FB

Zmiany dotyczące zwrotu kosztów dojazdów dla Krwiodawców

 

SZANOWNI DAWCY!

                           Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora RCKiK we Wrocławiu z dniem  1.02.2016r.                

  wprowadza się  następujące zmiany  dotyczące zwrotu kosztów przejazdu do Terenowego Oddziału w Głogowie:

 

1.  Zwrot kosztów przysługuje dawcom z obszaru działania RCKiK we Wrocławiu w wysokości odpowiadającej kosztom przejazdu z miejsca zamieszkania

      do najbliższego punktu poboru krwi: kolej (pociąg II klasa), autobus, bus i miejscowa komunikacja zbiorowa.

2.  Krwiodawcom przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami. Jeśli dawca nie dysponuje biletem - zwrot kosztów przysługuje w formie ryczałtu.

3.  Zwrot kosztów przejazdu przysługuje także za przyjazd własnym środkiem transportu na podstawie okazania dowodu rejestracyjnego wraz z prawem jazdy.

4.   Zwrot kosztów otrzymuje tylko i wyłącznie właściciel/kierujący pojazdem.

   

                                                                                                                         Kierownik TO w Głogowie

                                                                                                                             mgr Teresa Hrynacz