Dostępność
youTube
FB

Wykonanie badań

 

 

Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

                     we Wrocławiu                   

Informujemy, że w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisz we Wrocławiu

w Terenowym Oddziale w Głogowie ul. Kościuszki 15

można wykonać badanie grupy krwi

w trybie planowym – odbiór wyniku

od najbliższego wtorku po pobraniu próbki

cena badania wraz z pobraniem   29 zł

w trybie pilnym – odbiór wyniku

po 48 godz. od pobrania próbki

cena badania wraz z pobraniem   43 zł

wyrabiamy  również Identyfikacyjne Karty z Grupą Krwi 

cena Krew Karty 65 zł

badania wykonujemy od poniedziałku do piątku 

w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 16:30

od wtorku do czwartku  od 7:00 do 14:35

piątek od 7:00 do 15:30