Dostępność
youTube
FB

SpoKREWnieni służbą 2018

                          spoKREWnieni

                              Służbą 

                                            Zapraszamy wszystkie Służby Mundurowe do zdawania krwi
                                                    rejestracja w Terenowym Oddziale w Głogowie:
                                                                w poniedziałek 7:00 do 16:30
                                                           od wtorku do czwartku 7:00 do 11:00
                                                                      w piątek od 7:00 do 14:30
                                                    przy rejestracji mówimy " poKREWnieni służbą.
                                                          akcja trwa od 1.03.2018r do 31.03.2018r.