Dostępność
youTube
FB

OSOCZE

 

INFORMACJA

Od 12 stycznia 2017 r

                     pobieramy osocze metoda plazmaferezy

Metoda pobierania :

 

 

Ø  Pobieramy osocza w ilości 650 ml

Ø  Czas oddania ok. 50 min

Ø  Częstotliwość oddawania: nie częściej niż co 2 tygodnie

Ø  W ciągu jednego roku objętość pobranego osocza nie może przekroczyć

            25 litrów (mężczyźni) i 15 litrów (kobiety)

Ø  Waga ciała nie powinna być niższa niż 60 kg

Ø  Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej

co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej.

 

Chętnych na plazmaferezę prosimy o umawianie telefoniczne ( 76/8314548 ) terminu i godziny.

Zabieg oddania osocza trwa ok. 40 min. Dawca może oddawać osocze co 2 tygodnie, ale z przerwą co najmniej 1 miesiąc od oddania krwi pełnej. Zapraszamy.