Dostępność
youTube
FB

Ekipa w Fitarenie w Głogowie

Fitarena z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwawe Wrocławiu      

                                  Oddziałem Terenowym w Głogowie

                                        organizują Zbiórkę Krwi

 w  Fitarena w Głogowie na ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 67-210 Ruszowice

   rejestracja Krwiodawców odbędzie się w godzinach od 12:30 do 15:30